شماره تماس: 33330221-041 شماره تلگرام : 09142323354 ایمیل: AZARANGASHTTABRIZ@YAHOO.COM

6

نوامبر

ضروری‌ترین لوازم سفر که نبودشان آزاردهنده است

لوازم و جزئیات ضروری سفر تا به حال برایتان پیش آمده برای بستن کوله و چمدان، نگاهی به اتاق‌تان بیاندازید و وسایل مورد نیاز سفرتان را با چشم‌هایتان انتخاب کنید؟ تقریبا برای همه ما پیش آمده است. برای همین، تصمیم گرفتیم از افراد زیادی بپرسیم که: بدون چه چیزهایی در سفر به شما سخت می‌گذرد و از جا گذاشتن آنها ناراحت می‌شوید؟ در نهایت لیستی تهیه کردیم تا خیالتان را از دانستن لیست ضروری لوازم سفر …

READ MORE