شماره تماس: 33330221-041 شماره تلگرام : 09142323354 ایمیل: AZARANGASHTTABRIZ@YAHOO.COM

2

ژانویه

این ۸ مکان عجیب واقعا در هند وجود دارند!

شگفت انگیزهای هندی هند کشوری است فراتر از آنچه که نقشه جغرافیا نشان می‌دهد. نقشه هند صرفا می‌تواند جاده‌ها را نشان دهد ولی هند واقعی در مردم، فرهنگ و داستان های شگفت آورش نهفته است. دقیقا به همین دلیل است که این کشور را  هند افسانه ای می‌نامند. در اینجا فهرستی از جاهای شگفت آور هند آورده شده، جاهایی که از فرط دور از ذهن بودن، انسان در واقعی بودن آن ها چار تردید می‌شود. …

READ MORE