شماره تماس: 33330221-041 شماره تلگرام : 09142323354 ایمیل: AZARANGASHTTABRIZ@YAHOO.COM

10

فوریه

تور دبی نوروز ۹۵

تور دبی نوروز ۹۵ تور ویژه دبی از تبریز نوروز۹۵ CHD 2 – ۶ N.B CHD 6 – 12 W.B SGL DBL موقعیت درجه هتل ۱٫۵۹۹٫۰۰۰ ۲٫۰۷۹٫۰۰۰ ۲٫۵۷۹٫۰۰۰ ۲٫۱۳۹٫۰۰۰ دیره ۱*  H.B SHALIMAR PARK ۲٫۲۵۹٫۰۰۰ ۲٫۸۶۹٫۰۰۰ ۲٫۲۸۹٫۰۰۰ دیره الخلیج ۲*  H.B SKY WAY SAN MARCO ۲٫۳۸۹٫۰۰۰ ۳٫۳۴۹٫۰۰۰ ۲٫۵۲۹٫۰۰۰ عمربن خطاب رقه ۳*  H.B FORTUNE PEARL SUN & SANDS ۲٫۴۲۹٫۰۰۰ ۳٫۴۱۹٫۰۰۰ ۲٫۵۶۹٫۰۰۰ دیره ۳*  H.B ST.GEORGE ۲٫۴۵۹٫۰۰۰ ۳٫۶۶۹٫۰۰۰ ۲٫۷۰۹٫۰۰۰ عمربن خطاب-دیره ۴*  H.B FORTUNE GRAND ۲٫۳۴۹٫۰۰۰ …

READ MORE